06 Ameland - Leo Dijkstra/Addy Scheele 2002

Friese titel: De boat nei Amelân [Friese tekst en vertaling]

Uit: Beppe Boppe, een voorstelling van Leny Dijkstra en Anneke van Baal in het seizoen 2002-2003

[Programmaboekje Beppe Boppe

Leny Dijkstra - de Vries is een dochter van Tetman de Vries. Samen met haar zus Anneke van Baal - de Vries blikten ze in
Beppe Boppe terug op hun jeugd als dochters van een zeer populaire artiest in Friesland.
Ameland was in hun jeugd een vaste vakantiebestemming.
Leo Dijkstra schreef de teksten voor dit programma, terwijl Cees Bijlstra en ik de muziek schreven.
Ook produceerde ik de orkestband, omdat er geen live begeleiding bij de voorstellingen was.

Voor Beppe Boppe componeerde Cees Swarte Sinne, wat achteraf zijn laatste liedje voor Leny zou blijken te zijn.
Daarom kreeg Swarte Sinne een plek in Taal op it spoar in seizoen 2018-2019. Leny wordt begeleid door Anke Piersma - accordeon en Addy Scheele - piano en vanaf 1.27 zingt Hiske Oosterwijk de tekst van het kleinkind uit het verhaaltje. 

Programma’s met Leny

In totaal werkte ik mee aan dertien programma’s van of met Leny.
Klik voor de volledige informatie en bezettingen op de links naar de pdf’s met de programmaboekjes en foto’s.


Is de baas ek thús              – 1982 -1983   [Programmaboekje]
Simmerdyk 71                    – 1984 -1985   [Programmaboekje]
Optocht                              – 1987 -1988   [Programmaboekje]
Leontien                             – 1997 -1998   [Programmaboekje]
Ten Minste Houdbaar Tot    – 2000-2001  [Programmaboekje]
Beppe Boppe                      – 2002-2003  [Programmaboekje]
Taal op it spoar                   – 2018-2019   [Programmaboekje

Met grotere bezetting

Frysk Festival                      - 1980 [Programmaboekje]
Alle Jierren Feest                 - 1985 [Programmaboekje]  
Kening op Sokken                - 1997 [Programmaboekje]  
 
Speciale programma’s

Alles incluis                         – 1986 voor de Rabobank [Programmaboekje]
Leve de man van de SRV    – 1986 voor SRV rijdende winkels (geen programmaboekje)
Kealleleafde                        – 1998 voor het Friesch Rundvee Stamboek [Programmaboekje]

In totaal heb ik meer dan zestig liedjes voor Leny gecomponeerd, waarvan er twee op haar solo-cd Mei alle leafde staan.

Frysk Festival 1980

De eerste keer dat ik met Leny speelde, was in 1980 op het Frysk Festival.
Begeleid door het toen nog bestaande Frysk Orkest onder leiding van Henk Alkema, aangevuld met het kwartet John Eskes, traden er verschillende Friese artiesten op, waaronder Leo & Leny.
Voor mij waren deze artiesten, behalve Rients natuurlijk, volkomen onbekend. Bovendien sprak ik nog geen Fries en verstond ik het nauwelijks. Maar vooral kende ik de geschiedenis en achtergronden niet.
Zo moest ik alleen met piano een oudere zanger begeleiden, meneer Tetman. Dat had nogal wat voeten in aarde gehad, begreep ik uit de verhalen. Rients zat in de voorbereidende commissie van het festival en deed uitgebreid verslag van de vergaderingen in de auto, als we op weg waren naar voorstellingen in het land. De vaste pianist van meneer Tetman, Johan Bok, had dat lied gecomponeerd en voelde zich gepasseerd door de organisatie. Maar onze combo, zoals men toen nog zei, was nu eenmaal aangewezen als begeleidend ensemble. Daarom moest ik ook meneer Tetman begeleiden. Ik had er geen been in gezien, als Johan Bok voor dat lied even had plaatsgenomen op de pianokruk, maar ik hield me er verder niet mee bezig. Ik had al genoeg aan m’n hoofd, want ik moest dat jaar ook mijn eindexamenprogramma klassiek piano aan het Groningse conservatorium voorbereiden. Het begeleiden lukte aardig ondanks zijn vertellende manier van zingen met veel versnellingen en vertragingen, terwijl ik geen idee had waar de man over zong.

Voornaam

Leny zong Maitiidsdei, een lied van Joop Verbeke die vóór Cees Bijlstra ook pianist bij Rients was geweest. Leo & Leny samen zongen een duet van Cees, dat hij voor de gelegenheid had gearrangeerd voor het Frysk Orkest, alles op teksten van echtgenoot Leo. Dit duet wemelde van de maatwisselingen, vertragingen en versnellingen om over de kruizen en de mollen maar te zwijgen. Daar had ik mijn hoofd en handen vol aan, laat staan dat ik iets van de tekst meekreeg. Het ging over huwelijksperikelen, dat snapte ik nog net.

 

                                           Vader Tetman - en dochter Leny de Vries


Dat die oudere heer Tetman de vader van Leny was, begreep ik pas veel later. Toen werd me ook duidelijk dat Rients in 1957
bij deze Tetman de Vries (Tetman was dus z’n voornaam) was begonnen als artiest bij diens professionele Friestalige revue- en cabaretgezelschap. Ik had de eer gehad om als broekie zonder enig historisch besef een legendarische pionier uit het Friese theaterleven te begeleiden. Gelukkig maar dat Omroep Friesland het opgenomen had.

Leny Dijkstra - de Vries

Van Is de baas ek thús in 1982 tot en met Taal op it spoar in 2018 mocht ik getuige zijn van Leny’s ontwikkeling van entertainende cabaretière tot serieuze actrice/zangeres. Haar behoefte aan langere verhaallijnen en meer psychologische verdieping van de personages ging naar mijn indruk gelijk op met het proces bij haar echtgenoot Leo Dijkstra als schrijver.
Vanaf de solovoorstelling Leontien was deze trend evident aanwezig. Deze inhoudelijke aanpak bleef zo in de voorstellingen die daarna volgden.
Voor mij was het een verrijking om mee te mogen liften op deze progressie. De liedteksten werden poëtischer en daar maakte ik als componist dankbaar gebruik van. De dwingende vrolijkheid van het cabaret begon inmiddels een beetje te jeuken bij me. Dit alles betekende overigens niet, dat er niet meer gelachen mocht worden tijdens de voorstellingen, maar de humor kwam nu organisch voort uit de verhalen. Die behoefte aan verdieping mag bij een schrijver of componist bestaan, maar dan moet er wel iemand zijn die dat op het toneel kan waarmaken.
Het veelzijdige talent van Leny gekoppeld aan een professionele toewijding staan daar in ieder geval garant voor.

        Komt dat zien uit Leontien ondertiteld met letterlijke vertaling

Naar de volgende pagina  07 Man en Land

We hebben ons uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van het beeldmateriaal  te achterhalen.
Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan je (mede-)rechthebbende bent en voor het gebruik
waarvan je geen toestemming hebt verleend, verzoeken we je een mail te sturen aan addyscheele@gmail.com